Skip links

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, bir kurumun, ekonomik, sosyal ve çevresel dinamikleri göz önünde bulundurarak, bu üç dinamiğin birbiriyle etkileşiminde ekonomik kalkınmayı, insan yaşantısını ve çevresel dengeyi olumlu yöne etkileyecek adımlar atarak ilerlemesidir.

Sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte kaynakların tüketimi ve atık üretimi hızla artmaktadır. Bu sebepten, çevre zararlarının azaltılması ve ekolojik koruma için kaynak tüketiminin azaltılması anlamında geri kazanımın adaptasyonu, çevre dostu lifler kullanımı, oluşan kirlilik miktarının azaltılması ve kirlilik oluştuktan sonra, uzaklaştırmak için metotların geliştirilmesi işlemleri gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır.

Sevimli Tekstil ailesi olarak kalite ve çevreye duyarlılık konusu bizim için yalnızca bugün değil, kuruluşumuzdan bu yana, her zaman önemli ve öncelikli olmuştur. Doğayı ve çevreyi koruyucu uygulamaları benimserken aynı zamanda sürdürülebilir bir yönetim ve yaşam için yeni nesil ekipleri yetiştirmek üzere eğitime en az doğaya gösterdiğimiz kadar saygı gösteriyor ve önem veriyoruz.